The Breaking Ice

The Breaking Ice น้ำแข็งที่ทำลาย “The Breaking Ice” จากมือเขียนบท/ผู้กำกับ แอนโทนี่ เฉิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่หลงหายสามคนที่ต้องเผชิญหน้ากับโลกน้ำแข็งทั้งภายนอกและภายใน เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาว ใกล้ชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ ฉากน้ำแข็งและหิมะได้รับการจัดวางและจัดแสงอย่างวิจิตรบรรจง โดยมีโน้ตเพลงที่มักมีคอร์ดที่นุ่มนวลแวววาวชวนให้นึกถึงการหายใจเอาอากาศเย็นยะเยือก พวกเขายังทำให้เกิดโทนของภาพยนตร์ มีอารมณ์มากกว่าการเล่าเรื่องที่มีโครงเรื่องและมีโครงสร้าง ชื่อเรื่องนำมาจากฉากแรกจริงๆ ที่เราเห็นผู้คนสร้างอิฐจากน้ำแข็ง และหลังจากนั้นไม่นาน...


No More Posts